Skötsel

Allt som händer julgranen efter det att den har tagits in, handlar bara om skötsel. All skötsel kan i sin tur förkortas på följande sätt: Minsta möjliga värme och så mycket vatten så möjligt. Konstigare än så är det inte, men inte heller enklare än så.

Historia

När granen på allvar började bäras in och ställas i vanliga familjers hem och blev en “julgran” på 1930 – och 1940- talet, var detta en direkt följd av Per Albin Hanssons folkhem. Tidigare hade det bara varit “fint folk” som hade julgranar inomhus i sina stora hem. Granen hämtades direkt från skogen och var varken klippt, gödslad eller avsedd för att motstå värmen i våra hem. Den rika tillgången på skog är också anledningen till att det ända in i modern tid har ansetts legalt att pruta vid julgransköpet. Skogsbönderna tog helt enkelt av topparna på redan avverkade, stora granar, som inte dög till att göra pappersmassa och brädor av, och körde in dessa till torget och sålde dem som julgranar.

På den tiden fanns det alltid någon hemma som skötte hemmet. Husmor tog hand om julgranen på samma sätt som alla övriga sysslor och bara av det skälet kunde julgranen också överleva.

Det vanligaste barrträdet i en svensk skog är fortfarande en Picea Abeis, en Rödgran, eller Vanlig gran, som den också kallas. Det latinska namnet Piscea Abeis, är också ursprunget till ordet “pissa”, då översättningen från latin blir ungefär “växer vid rinnande vatten”.

De flesta julgranar säljs under sista veckan före julafton. Detta är tradition på samma sätt som att ställa in julgranen dagen före julafton. Skälet till detta finns att hitta i historien då man hämtade en gran i skogen. Man tog in denna nära julafton eftersom motståndskraften i en skogsgran inte är den bästa och chansen till överlevnad därför är sämre. Det var då. Med en odlad julgran är vårt bestämda råd att man skall handla sin julgran tidigt. Den biologiska möjligheten för en avverkad julgran att överleva, är faktiskt cirka 3 månader. Genom att få hem julgranen tidigt hinner man också ta hand om denna på ett sätt så att den klarar sig längre inomhus.

Illustration av julgran

Idag

Idag har julgranen nästan blivit som en del av det moderna inredningsintresset. Många vill ha en ädelgran såsom Kungsgran (Abeis Nordmanniana), för att kravet  på färg, form, motståndskraft och allmän komfort, är långt mycket större än den gången då vi hämtade en gran i skogen.

Idag finns det ingen hemma på dagarna och vi hastar mellan olika “måsten” på ett sätt som det var mindre av förr. Av samma skäl ställs det högre krav på en “självständig” julgran. En riktig julgran av idag är i första hand odlad på särskilt avsatt, rationell odlingsmark. Jordprover är tagna för att julgranen skall få rätt mängd av ämnen såsom kalcium och magnesium. Plantan är vetenskapligt framtagen från ett frö av bästa Bonitet(korsning för att få fram de bästa tänkbara, ärftliga egenskaperna) och planteras utomhus såsom uppdriven skolplanta vid 3/4- års ålder. När en 2- meters julgran avverkas är denna någonstans mellan 7 – 9 år gammal, formklippt och toppskottsjusterad med olika tekniska hjälpmedel och är helt och hållet skött för att fungera som julgran. En Rödgran på planteringen är fortfarande det samma till arten, som den gran som står i skogen, avsedd att bli servetter, pennor, tändsticksaskar och annat vi har nytta av i vår vardag. Den Rödgran som står på en julgransplantering, är dock mycket tåligare gentemot det julgranen minst av allt vill ha på vintern- värme.

Danmark

På samma sätt som en Rödgran är en naturligt växande gransort i Sverige, så är Kungsgran, en sort som framgångsrikt bara går att odla i södra delen av landet eftersom plantan är känslig mot allt för sträng kyla. I princip all Kungsgran som odlas i Sverige är avsedd som julgran. Med detta sagt återfinner vi också anledningen till att Danmark, per capita, är världens största julgransproducent. Det mildare klimatet och de magra sandjordarna, ger de mest lämpliga och naturliga odingsmöjligheterna i Skandinavien för en julgran ur ädelgranssläktet. Någon direkt skog har danskarna som bekant inte att skryta med. För danskarna började dock julgransodlandet med en lång och gedigen tradition av att skapa och producera designade kvalitetsmöbler. En dag slogs någon av tanken att de där ädelgranarna som användes för att göra möbler, faktiskt var mycket vackra att titta på och sedan var det igång.

Ädelgran, är för övrigt inget namn på en sort, utan ett begrepp som samlar sorter som är förädlade, varav Kungsgran är en sådan sort.

Illustration av Julgran

Funktion

När julgranen avverkas befinner sig denna i vad som kallas Vintervila. Detta är ett uttryck som vill beskriva ett tillstånd då ingenting händer i julgranen. Den dricker inte, den växer inte och det finns över huvud taget inga pågående, kemiska processer i julgranen.

När julgranen ställs in i värmen är förutsättningarna följande: Vi har beskurit julgranen på sin mest naturliga möjlighet att dricka vatten genom att skilja stammen från dess rötter i marken. Det regnar inte i våra bostäder och vi ger julgranen en kemisk chock genom att snabbt växla från låga temperaturer till höga temperaturer. Enkelt uttryck kan man säga att den bästa chansen att ta livet av sin julgran är att avverka och ta in den!

Det spelar med andra ord ingen roll om frökällan och odlingsmarken är den bästa, eller om vi hanterar julgranen som om den vore en helig gral, samtidigt som kunden ställer denna fantastiska julgran direkt bredvid mormors friskt eldade kakelugn. Då kolar julgranen helt säkert vippen mycket snart! Mantrat till kunden lyder alltså: Mycket vatten och minsta möjliga värme.

Dagens moderna hem är täta, varma och släpper inte in någon fukt; en direkt motsats till hur det är för julgranen att stå på en plantering. Om julgranen blev tillfrågad skulle den i så fall vilja ligga i ett badkar med kallt vatten och ha öppna fönster. Själva är vi inte lika sugna på att ha det på det sättet. Vi måste alltså hjälpa julgranen genom att slussa in den i värmen. Därför skall du läsa våra råd om hur du sköter din julgran.

Illustration av Julgran

Skötsel

När julgranen kommer in i värmen tror denna att det är vår och fäller vaxet som finns på barren för att regn och annan fukt skall tränga in i julgranens biologiska vattenledningssystem. Grenarna vrider på sig för att barren skall kunna peka mer uppåt. Julgranen växer inte i den bemärkelse att den blir större, men det blir som att lägga en bomullstuss i ett glas vatten. Man kan säga att julgranen tar sin form, rätar ut sig och får litet mer volym.

Carport: Ställ julgranen i sitt transportnät i en hink med vatten längst in i ett hörn av carporten, såvida inte vattnet i hinken fryser. Låt stå så ett eller flera dygn.

Utomhusförråd/kallförråd/kallgarage: Ställ julgranen i sitt transportnät i en hink. Låt stå så i ett eller flera dygn.

Balkong/fransk balkong/Inglasad veranda: Ställ julgranen i sitt transportnät i en hink. En fransk balkong kanske inte har plats för hinken. Stoppa då ner julgranen med rotändan på julgranen först, mellan räcket och balkongdörren. Då tar julgranen ändå fukt utifrån och värme från balkongdörren.

Enbart Källarförråd/Potatiskällare/Vindsutrymme: En del lägenhetsboenden har bara ett trångt källarförråd/potatiskällare/eller en kall vind. Behåll transportnätet på julgranen och försök göra plats i ett skrymme utanför lägenheten. Det kan vara en källarsvale eller vad som helst med lägre värme än vad som finns i bostaden. Låt julgranen stå i hinken.

Illustration av Julgran

Villa/liknande: Egen villa erbjuder säkert fler utrymmen inne som har en lägre temperatur än platsen där det är tänkt att ha julgranen uppställd.

Matkällare/Källare, förråd med lägre temperatur/Svalt rum: Låt fortfarande transportnätet sitta kvar på julgranen. Låt julgranen stå i en hink med vatten, i en eller flera dagar.

Lägenhet: En lägenhet erbjuder inte alltid fler ytor än de rum som redan är befolkade. Ställ julgranen i en hink med vatten. Behåll transportnätet på julgranen.  Ta in julgranen innan natten. Låt julgranen stå i hallen och luta sig mot ytterdörren. På så vis får julgranen såväl hallens värme som trapphusets svalare temperatur. Man kan ha julgranen i duschen/badrummet över natten, där det alltid är fuktigt. Öppna litet på ett fönster och dra ner värmen på elementen.

På plats: Där julgranen skall stå uppställd skall det inte gärna finnas några värmekällor såsom element eller liknande. Det är också bra om rummet i sig har en lägre temperatur än övriga rum i bostaden. Finns ett fönster eller en balkongdörr bakom “ryggen” på julgranen, då är också detta bra eftersom julgranen tar alla temperaturförändringar.

Vi kan enbart rekommendera en vajerstyrd Julgransfot. Det tar bara några sekunder att sätta julgranen säkert på plats och en vajerstyrd Julgransfot är bättre i alla avseenden än en fot med skruvar.

Ställ julgranen i julgransfoten och fixera i det läge där du för ögat tycker att julgranen står helt rak. Efter detta “filéar” du transportnätet nerifrån och upp och låter det falla av julgranen. Låt julgranen få “hänga till sig” någon timme i grenverket som behöver ta sin naturliga form. Sen kan du fylla julgranen med allt fint du har samlat på dig.

Vi önskar dig all Lycka till med din julgran

Kungsgran

Kuriosa

Kungsgran, heter som den heter, för att kungen fick de första exemplaren. Namnet har ingenting med storleken på sorten att göra.

Rödgran, kan dricka flera liter de första dagarna då den kommit in. Kungsgran, kanske inte dricker en droppe på hela julen. Det beror på att Kungsgran deponerar vatten i stammen och “tar av sig själv” när den behöver. Man kan säga att Kungsgran fungerar som en vattenreservoar.

 

google79853e0a14616a1a.html